advertentieDirect je (sloop)auto verkopen?
Gratis ophalen in NL & BE!
Wij zijn nu bereikbaar!
06 299 666 24 RDW Erkend
search
advertentie
(Sloop)auto verkopen?
Wij zijn bereikbaar!
06 299 666 24

Disclaimer

Artikel 1. Toepasselijkheid Disclaimer

De voorwaarden uit deze Disclaimer zijn van toepassing op de website van NoQ B.V.: www.autosloperijen.nl. Door de website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je dat je akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Artikel 2. Gebruik van de website

De website is slechts toegankelijk voor natuurlijke personen. Een bezoeker van de website mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website. Het is de website bezoeker verboden om de website geautomatiseerd te bezoeken, te hacken en/of botnetwerken te gebruiken en de inhoud van de website en onderdelen van de website op andere websites te plaatsen.

Artikel 3. Werkwijze & Review-beleid

 • NoQ B.V. stelt derden in de gelegenheid om een review achter te laten.
 • Alle reviews die worden achtergelaten door derden worden automatisch ‘on-hold’ gezet. Dit om te voldoen aan de eisen die de richtlijn stelt die voortvloeit uit de wet.
 • NoQ B.V. zal een handmatige toetsing hanteren conform de richtlijn die voortvloeit uit de wet.
 • Wanneer een derden partij geen bewijs toestuurt, is de derden partij bekend met het feit dat hij/zij NoQ B.V. vrijwaart van iedere vorm van aansprakelijkheid dan wel vorderingen.
 • NoQ B.V. verwerkt gegevens, waaronder bijlagen, conform zijn Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is te raadplegen via: autosloperijen.nl dan wel op te vragen langs elektronische weg.

Artikel 4. Uitsluiting aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor persoonlijk gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend, evenmin aan de advertenties, foto’s en teksten op de website. Hoewel NoQ B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan NoQ B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. NoQ B.V. garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. NoQ B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. NoQ B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van bovengenoemde punten.

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. NoQ B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolgen van dergelijke typefouten. Wanneer NoQ B.V. op zijn website een link naar de website van een derde weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze website aangeboden producten of diensten door NoQ B.V. worden aanbevolen. NoQ B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links komt voor eigen risico van de bezoeker. De informatie op dergelijke websites is door NoQ B.V. niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Artikel 5. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

NoQ B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is de bezoeker niet toegestaan om informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NoQ B.V. of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. De bezoeker mag de informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

Artikel 6. Wijziging Disclaimer

NoQ B.V. behoudt zich het recht om de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze Disclaimer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 8. Vragen en/of klachten

Mocht u een vraag en/of een klacht hebben over deze Disclaimer, kunt u hierover direct contact opnemen met NoQ B.V.. Daarnaast heeft u het recht om daarover een klacht in te dienen bij NoQ B.V..

Artikel 9. Contactgegevens NoQ B.V.

 • Bedrijfsnaam: NoQ B.V.
 • KvK-nummer: 70161542
 • Adres: Kapitein Hatterasstraat 30 (1ste verdieping)
 • E-mail: mail@noq.nl
 • Postcode en plaats: 5015BB Tilburg
 • Website: www.noq.nl

Autosloperijen en autoslopen in Nederland & België

Wilt u uw sloopauto verkopen en inleveren of bent u op zoek naar tweedehands auto onderdelen? Dan bent u op de juiste website terecht gekomen! Autosloperij.nl biedt het autosloperijen en autoslopen overzicht van Nederland. U kunt in onze database zoeken naar een autodemontagebedrijf of autosloop in de buurt. Aan hen kunt u bijvoorbeeld uw sloopauto, schadeauto, bedrijfsauto of auto zonder apk verkopen. Bent u op zoek naar (tweedehands) auto onderdelen, bijvoorbeeld om uw auto te repareren? Kies dan voor een sloop in de buurt of vraag direct een offerte aan via de Onderdelenlijn om in een keer meerdere autosloperijen te bereiken.

  • Wij kopen iedere sloop-, schade- of tweedehands auto!

  • Bij ons ontvangt u ALTIJD een eerlijke vergoeding!

  • Altijd gratis opgehaald, direct geld & RDW vrijwaring!

  Laat uw gegevens achter

  Direct contact? Bel:
  06 299 666 24


   Vraag kosteloos een offerte aan

   Bent u opzoek naar een onderdeel? Vraag dan kosteloos een offerte op bij verschillende aanbieders. U kunt bij ons terecht voor nieuwe, maar ook voor sloop onderdelen, gebruikte onderdelen en tweedehands onderdelen!

    

    

   Aangeboden in samenwerking met:

   onderdelenlijn.nl